ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Διδακτορικές διατριβές


Έρευνες υπό μελέτη

Κατσαμά, Ειρ. (2013). Κοινωνική εργασία με ομάδες στην εκπαίδευση: μια έρευνα – δράση για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού

Έρευνα Δράσης 2013

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License