Εισαγωγή
Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημιουργήθηκε για τις ανάγκες μεταπτυχιακής έρευνας που μελετά τις επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης (έ.δ.) την τελευταία εικοσαετία (1990-2010) στην Έλλάδα. Οι έρευνες που αναλύθηκαν είναι Διδακτορικές Διατριβές και Μεταπτυχιακές Εργασίες που εκπονήθηκαν σε Ελληνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα με Παιδαγωγική κατεύθυνση. Οι περισσότερες έρευνες είναι δημοσιευμένες από τους ερευνητές/τριες και παραθέτουμε παρακάτω τα links για κάθε έρευνα που μελετήθηκε ανά Πανεπιστήμιο. Η ανάλυση των ερευνών πραγματοποιήθηκε με το ερευνητικό εργαλείο της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου. Οι κατηγορίες - υποκατηγορίες της ανάλυσης συγκροτήθηκαν με βάση με τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Αναλυτικά Προγράμματα του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009). Βλέπε στο ηλεκτρονικό έγγραφο

web stats


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ


ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (1)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΖΕΦΥΡΟΣ

DART-Europe E-theses Portal

British Library

Cambride Library

University of Sussex Library

LSE Library

Digital Library and Archives

@Dissertation.com

NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA

DEAKIN UNIVERSITY AUSTRALIA

Ευρωπαϊκές Βιβλιοθήκες

CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES


ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

IOΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ


University of Nottingham

The University of Birmingham

University of Stirling

University of Salford

Cranfield University

The Open University

Umeå University

Uppsala University

University of Warwick

Dublin City University

Durham University

Växjö University Press

University of York

The University of Edinburgh

University of Sheffield

University of Leeds

University of Southampton

University of Helsinki

Stockholm University

Norwegian University

Leiden University

Sussex University

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License