ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διδακτορικές Διατριβές


Βεκρής, Ε. (2009). Στοχεύοντας στον κριτικό γραμματισμό: Πρακτικές ανάγνωσης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο.

Έρευνα Δράσης 2009


Μεταπτυχιακές Εργασίες

Ροδοπούλου, Ξ. (2010). Κοινωνική έρευνα δράσης στο γυμνάσιο Γαράζου του ορεινού Μυλοποτάμου

Έρευνα Δράσης 2010


Αναγνωστάκης, Σ. (2010). Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού εγραμματισμού, δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης.

Έρευνα Δράσης 2010


Έρευνες υπό μελέτη

Αντωνίου, Θ. (2012). Συμβολή της άτυπης και της προαιρετικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης

Έρευνα Δράσης 2012

Βαρσαμίδου, Α. (2012). Αξιολόγηση βάσει φακέλου: ο ρόλος της στην προσωπική ανάπτυξη του μαθητή και την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.

Έρευνα Δράσης 2012

Μαρινάκη, Σ. (2006). Η επίδραση της διδασκαλίας σε ομάδες εργασίας στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και στην ικανότητα τους για συνεργασία και λήψη αποφάσεων.

Έρευνα Δράσης 2006

Δόβρος, Ν. (2006). Μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση για την αγωγή υγείας στο δημοτικό σχολείο, με τη βοήθεια της υπερμεσικής τεχνολογίας.

Έρευνα Δράσης 2006

Σιάσιος, Π. (2005). Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών: η περίπτωση του ανοιχτού προβλήματος

Έρευνα Δράσης 2005

Μάζη Μ. (2013). Διδακτικές μέθοδοι ανάπτυξης του κριτικού γραμματισμού στο σχολείο

Έρευνα Δράσης 2013

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License