ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Διδακτορικές Διατριβές


Καμαρινού, Δ. (1995). Έρευνα-Δράση στο Πλαίσιο της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Σχεδιασμός Υλοποίηση και Αξιολόγηση Ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για την Τοπική Αρχιτεκτονική Κληρονομιά)

Έρευνα Δράσης 1995


Μεταπτυχιακές Εργασίες


Τσοβόλας, Σ. (2006). Η ρομποτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης στην ευέλικτη ζώνη του Δημοτικού σχολείου.

Έρευνα Δράσης 2006
Έρευνα Δράσης 2006Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License